Tez İşletme 2005

Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma

 • Kodu: 7552
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Climate: A Theoretical and Practical Study
 • Türü: Tez
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Bağlılık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2005
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Selçuk Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Konya
 • Sayfa Sayısı: 152
 • Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi, Örgütsel Bağlılık
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)