Tez Turizm 2020

Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 7664
 • Eserin Orijinal İsmi: Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Perceived Organizational Climate on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Hotel Employees
 • Türü: Tez
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Vatandaşlık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2020
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Samsun
 • Sayfa Sayısı: 128
 • Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgüt İklimi, Örgütsel Vatandaşlık, Otel Çalışanları
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)