Tez Turizm 2017

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Sessizlik Davranışı Arasındaki Karşılıklı Etik Derecelerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Rize İli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 • Kodu: 7799
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Sessizlik Davranışı Arasındaki Karşılıklı Etik Derecelerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Rize İli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Examination of Mutual Impact Levels of Organizational Citizenship Behavior and Organizational Silence Behavior by Structural Equality Modelling: A Study in Rize Hotels
 • Türü: Tez
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Vatandaşlık
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2017
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Atatürk Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Erzurum
 • Sayfa Sayısı: 204
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Otel İşletmeleri Çalışanları, Rize
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)