Tez Eğitim 2015

Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ve Beklentileri ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ümraniye İlçesi Örneği)

 • Kodu: 8197
 • Eserin Orijinal İsmi: Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ve Beklentileri ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Ümraniye İlçesi Örneği)
 • İngilizce/Türkçe İsmi: Examination Study of Relationship Between Teachers Management Participation Perception, Expectances and Organizational Dependence Levels (Umraniye District Sample)
 • Türü: Tez
 • Alan: Eğitim
 • Konu(lar): Örgütsel Güven
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2015
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Yeditepe Üniversitesi
 • Yayın Yeri: İstanbul
 • Sayfa Sayısı: 103
 • Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Yönetime Katılım, Örgütsel Güven
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)