Tez Sağlık 2018

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısının Duygusal Emek Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama

 • Kodu: 8467
 • Eserin Orijinal İsmi: Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Adalet Algısının Duygusal Emek Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Organizational Justice Perception on Emotional Labor on Health Workers: A Field Research in Konya
 • Türü: Tez
 • Alan: Sağlık
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2018
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Konya
 • Sayfa Sayısı: 177
 • Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Konya, Sağlık Personeli, Örgütsel Adalet, Örgütsel Algı
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)