Tez Turizm 2014

Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

 • Kodu: 8611
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Organizational Justice on Emotional Labor: A Study on Five-Star Hotels in Antalya
 • Türü: Tez
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2014
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Gazi Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Ankara
 • Sayfa Sayısı: 203
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Duygusal Emek, Otel İşletmeleri, Antalya
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)