Tez Turizm 2013

Örgütsel Adaletin Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

 • Kodu: 8621
 • Eserin Orijinal İsmi: Örgütsel Adaletin Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kemer'deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
 • İngilizce/Türkçe İsmi: The Effect of Organizational Justice on Professional Burnout: An Application on Five Star Hotels in Kemer
 • Türü: Tez
 • Alan: Turizm
 • Konu(lar): Örgütsel Adalet
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2013
 • Tezin Yapıldığı Kurum: Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Yayın Yeri: Afyon
 • Sayfa Sayısı: 140
 • Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Mesleki Tükenmişlik, Otel Çalışanları, Kemer
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: Ulusal Tez Merkezi (YÖK)