Makale İşletme 2019

Otantik Liderliğin Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

 • Kodu: 970
 • Eserin Orijinal İsmi: Otantik Liderliğin Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 • Türü: Makale
 • Alan: İşletme
 • Konu(lar): Örgütsel Güven
 • Dili: Türkçe
 • Orijinal Dili: Türkçe
 • Yayın Yılı: 2019
 • Dergi İsmi: Business and Management Studies: An International Journal
 • Cilt No: 7
 • Sayı No: 5
 • Sayfa Sayısı: 20
 • Sayfa Aralığı: 2427-2446
 • Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Örgütsel Güven, Konaklama İşletmeleri Çalışanları, Rize
 • Bilgilerin Alındığı Kaynak: GoogleAkademik
 • İnternet Kaynaklari: https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1271/1153