Proje Detayları

İş Ahlakı Bibliyografyası, iş ahlakı alanında üretilen kitap, rapor, tez, makale ve bildirileri bir araya getiren; arama ve filtreleme kolaylığı sunan bir veri tabanı aracılığıyla bu detaylı tasnifi kullanıcıların istifadesine sunan yenilikçi bir projedir.

Bibliyografya oluşturulurken eser aramalarının yapıldığı veri tabanları aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal Tez Merkezi (Tez)
 • Ulusal Toplu Katalog (Tez, Kitap)
 • DergiPark (Makale)
 • Milli Kütüphane (Kitap, Makale, Rapor, Diğer)
 • Tr Dizin (Kitap, Diğer)
 • WorldCat (Makale, Kitap)
 • Google Akademik (Makale, Bildiri, Tez, Kitap Bölümü, Rapor, Diğer)
 • Kitap Yurdu (Kitap, Diğer)
 • Nadir Kitap (Kitap, Rapor, Diğer)
 • Basılı Kaynaklar (İş Ahlakı Dergileri)

Bibliyografyanın oluşum aşamasında bu veri tabanları üzerinde “İş Ahlakı”, “İş Etiği”, “İş Değerleri”, “İş Etiği Algısı”, “İş Stresi”, “Örgütsel Vatandaşlık”, “Yönetici Ahlakı”, “Etik Beklenti”, “Örgütsel Etik”, “Etik İklim”, “Etik Kod” gibi yaklaşık 70 anahtar kelime esas alınarak tarama yapıldı.

Elde edilen veriler, künye bilgilerine göre detaylı bir sınıflandırmaya tabi tutuldu. Bibliyografya, kullanıcıların en rahat şekilde faydalanması amacıyla bir veri tabanına aktarıldı. Veri tabanı, araştırmacıların istedikleri bilgiye anahtar kelime, başlık, alan, konu ve tarihe göre erişme ve farklı filtrelerle aramalarını özelleştirme imkânı sunuyor.

 • İş Ahlakı Bibliyografyası üzerinden iş ahlakı alanındaki tez, makale, kitap, rapor, bildiri, dergi ve diğer eserlere erişim sağlanabiliyor.
 • Kullanıcılara anahtar kelime, başlık, alan, konu ve tarihe göre arama yapma ve farklı filtrelerle aramaları özelleştirebilme imkânı sunuluyor.
 • Devamlı güncellenen veri tabanı en yeni eserlere anında erişim fırsatı sağlıyor.


EKİP

Lütfi Sunar, Proje Yürütücüsü

-        Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık, İslamcılık, tabakalaşma alanında çalışmaları bulunmaktadır.


Mehtap Nur Öksüz, Araştırmacı

-        2019 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Ekonomi ve Yönetim alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yönetim bilimleri ve iş ahlakı ana çalışma alanları arasında yer almaktadır. İLKE Vakfı’nda araştırmacı ve İş Ahlakı Dergisi’nde yayın sekreteri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


Abdurrahman Akdağ, Proje Asistanı

-        2016 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1826 Akkirman Antlaşması (Sebepleri-Müzakereleri-Tahlili-Tatbiki) adlı teziyle 2019 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde Prof. Dr. Kemal Beydilli danışmanlığında yüksek lisans tezini tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bölümü'nde eğitim görmektedir. Doç. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı danışmanlığında 18. yüzyılda sadaret makamına yükselmiş olan Yusuf Ziya Paşa'nın (?-1817) biyografisi üzerinde tez çalışmasını yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında biyografi çalışmaları, sosyal tarih ve diplomasi yer almaktadır.