Projenin Amaç ve Hedefleri

"İş ahlakı; akademisyen, profesyonel çalışan ve iş insanları gibi toplumun birçok kesimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir meseledir.  İş ahlakının yaygınlaştırılması ve iş ahlakına dair farkındalığın artması amacıyla faaliyet gösteren Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) yeni projesi olan İş Ahlakı Bibliyografyası ile iş ahlakı alanında yapılan çalışmalara önemli katkılar sunulması amaçlanıyor.

Doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmak, gerekli bilgiye nasıl ulaşacağımız sorusunu da gündeme getirir. İGİAD, İş Ahlakı Bibliyografyası Projesi ile iş ahlakı alanında araştırma yapan kişilerin çalışmalarında ihtiyaç duydukları kaynaklara en kısa sürede ve doğru bir şekilde ulaşmalarını sağlayarak iş ahlakı ile ilgili akademik araştırmaları, teorik ve pratik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor."