Projenin Çıktıları

"İş Ahlakı Bibliyografyası’nda 9.000’in üzerinde makale, bildiri, kitap, dergi, rapor ve tez bir araya getirildi. Eserlerin sistematik bir şekilde sınıflandırıldığı veri tabanı sayesinde iş ahlakı alanında üretilen eserlerin künye bilgileri detaylı olarak incelenebiliyor. 


İş ahlakı alanındaki metinlere anahtar kelime, yazar, başlık, basım yeri, alan, konu, dergi adı ve tarihe göre arama yapma ve farklı filtrelerle aramaları özelleştirebilme imkânı sunan veri tabanı; belirli periyodlarla güncellenerek en yeni metinlere istenilen zamanda ve istenilen yerde erişim kolaylığı sağlıyor. "